Steinbruch, Werknummer 0326

Steinbruch, Werknummer 0326 / Siebdruck, Handabzug 5 Farben
Blattgrösse 61 x 43 cm
Auflage 60 Stck.
Siebdruck, Handabzug 5 Farben Blattgrösse 61 x 43 cm Auflage 60 Stck.
Erstellt 1989
Größe 51 x 40 cm